Brian´s klumme

Den 29. november 2018

Syrien har ringet – de vil gerne have deres folk hjem

Af PV

Af Folketingskandidat i Sjællands storkreds, Brian Mørch Læs artiklen her

Læs mere
Den 29. november 2018

Vi vil have vores ytringsfrihed tilbage

Af PV

Af Folketingskandidat i Sjællands storkreds, Brian Mørch Læs artiklen her

Læs mere
Den 29. november 2018

Vi er blevet gidsler for islam på march

Af PV

Af Folketingskandidat i Sjællands storkreds, Brian Mørch Læs mere her

Læs mere
Brian´s klumme arkiv

Diverse

Den 1. september 2020

Michael Hermarij

Af Michael Hermarij

Læs mere
Den 13. februar 2019

Støt Brian Mørch´s valgkamp

Af PV

Læs mere
Den 29. november 2018

Tre lokale DFére i første NHD-bestyrelse

Af PV

Klik her for at læse mere

Læs mere
Diverse arkiv

Læserbreve

Den 19. august 2018

Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9%

Af PV

Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9% I sommerens løb modtog jeg/vi en sommerhilsen fra en kandidat fra et stort kendt parti. Her kunne bl.a. læses: “For mig er ældreplejen, sundhedsvæsenet og vores børn vigtigere end skattelettelser til rigeste”. Som næsten henhørende under ‘ældreplejen’, –  pensionist, enlig med ejerbolig og af samme årsag med en rimelig lav ’forbrugsfest-deltagelse’,…

Læs mere
Læserbreve arkiv

Generalforsamlinger

Den 12. april 2019

Generalforsamling 2019

Af PV

Mødereferat: Generalforsamling d. 26/3-2019. AC-centeret, Solrød Center. Tilstede: medlemmer af Bestyrelsen: Jens Fiskbæk, Per V. Johansen, Brian Mørch, Tommy Winther, Erik Larsholt, Flemming Bugge. Stemmeberettigede deltagere: 9 medlemmer inkl. bestyrelsen. Afbud: bestyrelsesmedlem Anne-Mette Reimer. Gæster: Nanna Hope Olsen, DF Greve lokalafdeling. Velkomst ved formanden Jens Fiskbæk. Pkt. 1: Valg af referent. Brian Mørch. Pkt. 2:…

Læs mere
Den 3. juni 2018

Generalforsamling 2018

Af PV

Dansk Folkeparti Solrød lokalforening, mødereferat:  Generalforsamling d. 26/3-2018.   AC-centeret, Solrød Center. Tilstede: Medlemmer af lokalforeningen samt Jens Fiskbæk, Per V. Johansen, Tommy Winther, Christen Kristensen, Erik Larsholt, Flemming Bugge alle fra bestyrelsen. Afbud: Bestyrelsesmedlem Brian Mørch. Gæster: Jan Herskov, DF Roskilde og Peer Pedersen, DF Vordingborg. Velkomst ved formanden Jens Fiskbæk. Pkt. 1: Valg af…

Læs mere
Den 3. juni 2018

Generalforsamling 2017

Af PV

Mødereferat: Generalforsamling  d. 30/3-2017. AC centeret, Solrød Center.  Til stede: 16 stemmeberettigede medlemmer (herunder afgående bestyrelse: Jens Fiskbæk, Per Hauge, Christen Kristensen, Erik Larsholt, Flemming Bugge, plus suppleanter; Brian Mørch og Peer Pedersen. Gæster: Merete Dea Larsen Velkomst af Jens Fiskbæk. Pkt. 1:   Valg af referent: Erik Larsholt Pkt. 2:   Valg af stemmetællere: Peer Pedersen og Britta Olsen. Pkt.…

Læs mere
Generalforsamlinger arkiv

Fotogallerier

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

SPROGFORVIRRING!

Nu er vi kommet derud hvor den Socialdemokratiske regering også vil bestemme hvordan det danske sprog skal forstås og benyttes – ER DET OK?

På et meget omtalt pressemøde start november udtalte Statsminister Mette (mink) Frederiksen, at ALLE landets mink SKULLE aflives. "ALLE mink SKAL aflives" sagde Mette ordret, hun tilføjede i samme sætning, at det IKKE var til forhandling.
Dette blev af landets medier, af landets minkavlere og af størstedelen af den danske befolkning opfattet som en direkte ORDRE udstukket af Mette (mink) Frederiksen.

Dette er den socialdemokratiske justitsminister stærkt fortørnet over, idet han og hans ministerium ikke mener at en ”opfordring” givet på et pressemøde kan skal opfattes som en ordre til borgerne, i dette tilfælde til minkavlerne.
Samme politikere må således hylde det så navnkundige socialdemokratiske udsagn (Jens Otto Krag) ”man har et standpunkt, til man tager et andet” som stadig at være gangbart.
Det lød nemlig lidt anderledes i Inger Støjberg sagen, her mener Socialdemokratiet nemlig, at en pressemeddelelse vægter højere end et ministerielt notat sendt til udlændingestyrelsen.

Jo der er godt nok mange ting, hvor det er bydende nødvendigt, at være Socialdemokrat for at kunne forstå.
Man kan således nu sætte sig tilbage, og roligt afvente hvornår den næste Socialdemokratiske dumhed eller selvmodsigelse bliver bragt til torvs – og man behøver ikke at indgå væddemål om hvem der bringer det til torvs, det klarer de nemlig helt fint selv.
... Vis mereVis mindre

SPROGFORVIRRING!

Nu er vi kommet derud hvor den Socialdemokratiske regering også vil bestemme hvordan det danske sprog skal forstås og benyttes – ER DET OK?

På et meget omtalt pressemøde start november udtalte Statsminister Mette (mink) Frederiksen, at ALLE landets mink SKULLE aflives. ALLE mink SKAL aflives sagde Mette ordret, hun tilføjede i samme sætning, at det IKKE var til forhandling.
Dette blev af landets medier, af landets minkavlere og af størstedelen af den danske befolkning opfattet som en direkte ORDRE udstukket af Mette (mink) Frederiksen.

Dette er den socialdemokratiske justitsminister stærkt fortørnet over, idet han og hans ministerium ikke mener at en ”opfordring” givet på et pressemøde kan skal opfattes som en ordre til borgerne, i dette tilfælde til minkavlerne.
Samme politikere må således hylde det så navnkundige socialdemokratiske udsagn (Jens Otto Krag) ”man har et standpunkt, til man tager et andet” som stadig at være gangbart.
Det lød nemlig lidt anderledes i Inger Støjberg sagen, her mener Socialdemokratiet nemlig, at en pressemeddelelse vægter højere end et ministerielt notat sendt til udlændingestyrelsen.

Jo der er godt nok mange ting, hvor det er bydende nødvendigt, at være Socialdemokrat for at kunne forstå.
Man kan således nu sætte sig tilbage, og roligt afvente hvornår den næste Socialdemokratiske dumhed eller selvmodsigelse bliver bragt til torvs – og man behøver ikke at indgå væddemål om hvem der bringer det til torvs, det klarer de nemlig helt fint selv.

Kommentar på Facebook

Gå af nu og udskriv valg, og så skal du og regeringen dømmes i en Rigsret for grundlovs brud.

Hvad var det så

Sikke noget gylle og lort hun fyre af nu

Utrolgt sådan noget forbandet rødt svineri

bortforklaring hvor herre bevare os

View more comments

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

De så kendte ord efterleves af de fleste, der er dog enkelte undtagelser, for hvem, loven kun gælder for alle andre. Helt specielt tænker jeg på Statsminister Mette Frederiksen, forhenværende fødevareminister Mogens Jensen, men så sandelig også på rigspolitichef Thorkild Fogde……………………

MINK – SOCIALDEMOKRATER – STATSMINISTER – FØDEVAREMINISTER - COVID 19 – DEPARTEMENTCHEFER – RIGSPOLITICHEF –…………………
Hvem af dem, der er værst, må være op til hver enkelt at vurdere. I min optik blev Mogens Jensen ofret af en gennemført ”jeg alene vide” kvinde, der er blevet så magtsyg, at hun ikke tåler kritik. En kvinde, der rask væk blæser på landets love, da den ikke gælder hende - netop derfor ligger hun øverst på min skyldskala.

Fru statsminister udtalte, at hun, såfremt hun havde vist, at deres ordre ikke havde hold i lovgivningen, alligevel ville have gennemført den, af hensyn til folkesundheden. Mette: Hvor er det dejligt, at du sådan bekender kulør og vedkender dig din totale mangel på respekt for og viden om landets love! Tror du, at folkesundheden havde taget skade af, at du havde ventet på at få lovhjemmelen på plads, inden du fortsatte slagtningen af et helt erhverv? Mærkeligt nok havde du ikke samme overbærenhed med Inger Støjberg, men hun havde jo også ”kun” til hensigt at beskytte mindreårige mod seksuelle overgreb. Ja, det må vel tolkes som et spørgsmål om prioriteter. Folkesundheden lå dig heller ikke meget på sinde, da du og din regering accepterede BLM demonstrationerne med op til 16.000 deltagere. Der vægtede grundloven mærkværdigvis tungere – hvilket den ikke gjorde, da der rundt om blev ansøgt om tilladelse til afholdelse af bl.a. grundlovsmøder.

Thorkild Fogde: Ja, han burde nok af alle have været bekendt med landets love, som jurist og chef for den danske politistyrke burde han have en vis indsigt i landets love. I hvert fald burde han have benyttet sig af muligheden for at undersøge forholdets lovlighed, inden han fik udgivet sine ’action cards’. Det er dog muligt, at han kan kommes ind i kassen med andre DJØFER – hvor onde tunger påstår, at disse – eller en meget stor del af dem – let kan kendes ved at være spejlblanke. Jeg har selvfølgelig ikke belæg for at påstå, at manden er spejlblank, kender ham ikke personligt, men hans udtalelser viser, at der godt kan foreligge en berettiget mistanke.

KENDETEGNENE
Alle 3 har overtrådt landets love ved at forlange og bakke op om destruktion af landets minkfarme uden at have lovlig hjemmel til at udføre dette. De har endog fortsat deres ulovlige handlinger efter at være blevet klar over at disse savnede lovligt grundlag.
Alle 3 har uden tøven undskyldt sig med, at de ikke var klar over det ulovlige i deres handlinger, og har efterfølgende beklaget det skete. Beklagelserne førte dog ikke til, at de bad minkfarmerne om at holde inde med deres igangværende aflivninger af deres besætninger, tværtimod udlovede de bonusser til de hurtigste bødler.

En af de kendteste udsagn i dansk lovgivning lyder sådan her: ”Ukendskab til loven er IKKE en undskyldning”. Dette udsagn bliver vi normale borgere nød til at rette sig efter. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet tilgivet i f.eks. en færdselslovssag, en skattesag eller en forureningssag ved brug af undskyldningen: ”Jeg var ikke vidende om, at det jeg gjorde, var ulovligt”.
Det ser imidlertid ud som om, at udsagnet ”Ukendskab til loven er IKKE en undskyldning” skal slettes. For gælder en sådan undskyldning for landets ministre og for rigspolitichefen, så må det vel også gælde for alle os andre.

Men lad os nu bare, af humanitære årsager tage de humanistiske briller på, og tage deres undskyldning, om ikke at have vidst at deres forehavende var ulovligt, for gode vare. Lad os frikende dem for videre skyld. Det havde været let, hvis det ikke lige var fordi, at det faktuelle spillede ind i sagen. De fortsatte deres handlinger efter at være blevet gjort bekendt med det ulovlige, og herefter hjælper ingen kære mor, eller til sagen opfundne undskyldninger.
Jeg vil gentage D. Trumps kendte ord ”SPÆR DEM INDE”………

SUMMA SUMMARUM
Til alle jer traktorfører, der deltager/deltaget i dagens demonstrationer rundt om i landet, og som skulle risikere at blive standset af færdselspolitiet, idet deres traktorer ikke må køre på landevej – udtal da blot som Rigspolitichefen, eller statsministeren Mette Frederiksen netop har gjort, ”det var I sandelig ikke klar over”, hvorfor I BEKLAGER mange gange. Herefter er sagen klar, I bliver tilgivet og I kan fortsætte med jeres ”ulovlige” handlinger, for hvad der gælder for den ene, må vel nødvendigvis også gælde for den anden.

OBS.
Har nogen i øvrigt bemærket, at da politiet, efter ordre fra højeste sted, overtrådte grundloven under Tibetsagen i 2012, da var det også med en Socialdemokratisk justitsminister i spidsen, nemlig Morten Bødskov.
... Vis mereVis mindre

MED LOV SKAL LAND BYGGES!
 
De så kendte ord efterleves af de fleste, der er dog enkelte undtagelser, for hvem, loven kun gælder for alle andre. Helt specielt tænker jeg på Statsminister Mette Frederiksen, forhenværende fødevareminister Mogens Jensen, men så sandelig også på rigspolitichef Thorkild Fogde……………………
 
MINK – SOCIALDEMOKRATER – STATSMINISTER – FØDEVAREMINISTER - COVID 19 – DEPARTEMENTCHEFER – RIGSPOLITICHEF –………………… 
Hvem af dem, der er værst, må være op til hver enkelt at vurdere. I min optik blev Mogens Jensen ofret af en gennemført ”jeg alene vide” kvinde, der er blevet så magtsyg, at hun ikke tåler kritik. En kvinde, der rask væk blæser på landets love, da den ikke gælder hende - netop derfor ligger hun øverst på min skyldskala.
 
Fru statsminister udtalte, at hun, såfremt hun havde vist, at deres ordre ikke havde hold i lovgivningen, alligevel ville have gennemført den, af hensyn til folkesundheden. Mette: Hvor er det dejligt, at du sådan bekender kulør og vedkender dig din totale mangel på respekt for og viden om landets love! Tror du, at folkesundheden havde taget skade af, at du havde ventet på at få lovhjemmelen på plads, inden du fortsatte slagtningen af et helt erhverv? Mærkeligt nok havde du ikke samme overbærenhed med Inger Støjberg, men hun havde jo også ”kun” til hensigt at beskytte mindreårige mod seksuelle overgreb. Ja, det må vel tolkes som et spørgsmål om prioriteter. Folkesundheden lå dig heller ikke meget på sinde, da du og din regering accepterede BLM demonstrationerne med op til 16.000 deltagere. Der vægtede grundloven mærkværdigvis tungere – hvilket den ikke gjorde, da der rundt om blev ansøgt om tilladelse til afholdelse af bl.a. grundlovsmøder.
 
Thorkild Fogde: Ja, han burde nok af alle have været bekendt med landets love, som jurist og chef for den danske politistyrke burde han have en vis indsigt i landets love. I hvert fald burde han have benyttet sig af muligheden for at undersøge forholdets lovlighed, inden han fik udgivet sine ’action cards’. Det er dog muligt, at han kan kommes ind i kassen med andre DJØFER – hvor onde tunger påstår, at disse – eller en meget stor del af dem – let kan kendes ved at være spejlblanke. Jeg har selvfølgelig ikke belæg for at påstå, at manden er spejlblank, kender ham ikke personligt, men hans udtalelser viser, at der godt kan foreligge en berettiget mistanke.
 
KENDETEGNENE
Alle 3 har overtrådt landets love ved at forlange og bakke op om destruktion af landets minkfarme uden at have lovlig hjemmel til at udføre dette. De har endog fortsat deres ulovlige handlinger efter at være blevet klar over at disse savnede lovligt grundlag.
Alle 3 har uden tøven undskyldt sig med, at de ikke var klar over det ulovlige i deres handlinger, og har efterfølgende beklaget det skete. Beklagelserne førte dog ikke til, at de bad minkfarmerne om at holde inde med deres igangværende aflivninger af deres besætninger, tværtimod udlovede de bonusser til de hurtigste bødler.
 
En af de kendteste udsagn i dansk lovgivning lyder sådan her: ”Ukendskab til loven er IKKE en undskyldning”. Dette udsagn bliver vi normale borgere nød til at rette sig efter. Jeg har aldrig hørt om nogen, der er blevet tilgivet i f.eks. en færdselslovssag, en skattesag eller en forureningssag ved brug af undskyldningen: ”Jeg var ikke vidende om, at det jeg gjorde, var ulovligt”. 
Det ser imidlertid ud som om, at udsagnet ”Ukendskab til loven er IKKE en undskyldning” skal slettes. For gælder en sådan undskyldning for landets ministre og for rigspolitichefen, så må det vel også gælde for alle os andre.
 
Men lad os nu bare, af humanitære årsager tage de humanistiske briller på, og tage deres undskyldning, om ikke at have vidst at deres forehavende var ulovligt, for gode vare. Lad os frikende dem for videre skyld. Det havde været let, hvis det ikke lige var fordi, at det faktuelle spillede ind i sagen. De fortsatte deres handlinger efter at være blevet gjort bekendt med det ulovlige, og herefter hjælper ingen kære mor, eller til sagen opfundne undskyldninger. 
Jeg vil gentage D. Trumps kendte ord ”SPÆR DEM INDE”………
 
SUMMA SUMMARUM 
Til alle jer traktorfører, der deltager/deltaget i dagens demonstrationer rundt om i landet, og som skulle risikere at blive standset af færdselspolitiet, idet deres traktorer ikke må køre på landevej – udtal da blot som Rigspolitichefen, eller statsministeren Mette Frederiksen netop har gjort, ”det var I sandelig ikke klar over”, hvorfor I BEKLAGER mange gange. Herefter er sagen klar, I bliver tilgivet og I kan fortsætte med jeres ”ulovlige” handlinger, for hvad der gælder for den ene, må vel nødvendigvis også gælde for den anden.

OBS.
Har nogen i øvrigt bemærket, at da politiet, efter ordre fra højeste sted, overtrådte grundloven under Tibetsagen i 2012, da var det også med en Socialdemokratisk justitsminister i spidsen, nemlig Morten Bødskov.

Kommentar på Facebook

Super godt indspark Jens J. Fiskbæk 💪🇩🇰

Tåber , og fulde af løgn😈

Sikke en flok Ammartøre vi har som regering nu

TUMPER