Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9%

Af PV

Pensionistskatteprocent pr. 1/8-2018: 59,9%

I sommerens løb modtog jeg/vi en sommerhilsen fra en kandidat fra et stort kendt parti. Her kunne bl.a. læses: “For mig er ældreplejen, sundhedsvæsenet og vores børn vigtigere end skattelettelser til rigeste”.

Som næsten henhørende under ‘ældreplejen’, –  pensionist, enlig med ejerbolig og af samme årsag med en rimelig lav ’forbrugsfest-deltagelse’, var min reelle skatteprocent 59,9, opgjort pr. 1/8.

Dvs. at tilbagebetalingsprocenten til de offentlige kasser udgjorde 59,9% af min tildelte pension (folkepension + tillægspension samt ATP).

Beregningen er ud fra mine betalinger af personskatter, MOMS, punktafgifter (øl, vin, spiritus, chokolade, is, kaffe/te, benzin, plastposer), ejendomsværdiskat, grundskyld, statsafgift og miljøbidrag på bilforsikring, skadeforsikringsafgift (bil), stormskadeforsikringsafgift, stormflodsafgift, PSO afgift, elafgift, bil ejerafgift, licens DR, vandafledningsbidrag,  vandskat, samt pensionsafkastskat.

Retfærdigvis bliver det så ikke årets endelige resultat, der iflg. mine prognoser ender på ca. 54%.

 

Det menneskelige reaktionsmønster er så, at andre bør yde mere, men selv en uændret beskatning af  ‘de rigeste’ kan ikke løse det skattetryksproblem vi har i dag.

Der burde kigges helt andre veje, nemlig på mangelfuld offentlig administration og styring.

Skandaler som f.eks. IC4 tog, IT-systemer som EFI,  POLSAG,  AMANDA, SUNDHEDSPLATFORMEN samt SKAT, hvor SKAT’s direktør går hjem med en 2,2 mio.kr. ‘fyringsbonus’, efter at have bortødslet 12 mia.kr. ville, hvis ikke forekommende, give væsentligt mere. Men uanset hvor urimelige bonusser kan være, så ville en 100% beskatning af de udbetalte 2,2 mio. blot blive 0,38 kr. pr dansker, hvorimod tabet på 12 mia. udgør 2100 kr. pr. dansker. Så hvad ville alle skandaler ikke kunne bidrage med?

Men reelt –  hvem tror efterhånden på muligheden for at få offentlig styring under kontrol?  Jeg er personligt blevet overbevist om at med det danske politiske set-up, vil dette aldrig lykkes.

Og så er der jo ‘migrationens-omkostninger’, som senest opgjort, med ca. 33 mia.kr. kræver skatteopkrævning af ca. 5700 kr. pr. borger årligt.

Men måske bør man have ovennævnte i tankerne når vore politikere nu igen, til det snart forestående valg, vil love os – ja gud ved hvad, for at blive valgt ind!  ’Mere velfærd’ bliver til mere skat.

Mvh Erik Larsholt

Bestyrelsesmedlem DF i Solrød